Traject VIA

print

Met ingang van schooljaar 2016/2017 gaan Stap Op en O&K op in VIA.

VIA is een nieuw traject voor jongeren die dreigen uit te vallen of al uitgevallen zijn in het vo of mbo. Zij worden geholpen bij het vinden van een passende opleiding en/of werk. De individuele vraag staat centraal. De duur van het traject kan variëren van een maand tot maximaal een jaar. De leeftijd van de deelnemers kan variëren van 15 (vóór 31 juli van het lopend schooljaar) tot 23 jaar.

Onderwijssoort voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs
Duur Max. 1 jaar

Wat leer je?

Je gaat je (her)oriënteren op een opleiding en/of werk, zodat je straks een passende school- of beroepskeuze kunt maken. Daarnaast werk je aan algemene vaardigheden op het gebied van gedrag en houding. Om je kennis op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren, krijg je algemene vakken als Nederlands, Rekenen, Burgerschap, ICT, Engels en Studievaardigheden. Op al deze manieren zorgen we samen voor een goede doorstroming en succes in je nieuwe opleiding en/of werk.

Hoe leer je?

Verlengde Intake Programma
Waar heb jij talent voor? En welk beroep past het best bij jou? Daar proberen we achter te komen tijdens het Verlengde Intake Programma. Om jouw ‘loopbaanvraag’ te ontdekken werk je aan opdrachten, met algemeen vormende vakken als ondersteuning. Misschien heb je extra begeleiding en ondersteuning nodig. In dat geval gaat de docent/begeleider samen met jou kijken hoe jij deze periode zo goed mogelijk kunt benutten en welke stappen genomen moeten worden. Het Intake Programma duurt ongeveer 4 weken.

Persoonlijk Profiel
Aan het eind van het Verlengde Intake Programma volgt een (profiel)advies en kun je starten in je Persoonlijk Profiel. De profielen zijn:
In je Persoonlijk Profiel werk je met opdrachten, lessen, workshops, excursies en oriënterende stages aan jouw kennis, vaardigheden en (beroeps)houding. Afhankelijk van jouw ontwikkeling kan je Persoonlijk Profiel variëren van 1 maand tot maximaal 1 schooljaar. Je hebt een vaste mentor en werkt in een vaste groep van maximaal 18 studenten (stamgroep). In je stamgroep krijg je veelal les van je mentor en word je intensief begeleid. Daarnaast krijg je ondersteunende lessen en workshops, en algemeen vormende lessen (onder andere Rekenen, Nederlands en ICT) van andere docenten. In jouw Persoonlijk Profiel heb je een individueel rooster en zijn je lessen, naast de gezamenlijke activiteiten met je stamgroep, helemaal op jou afgestemd.

Portfolio
Het eindproduct van het VIA-traject is jouw eigen portfolio. Daarin zijn ook je test- en toetsresultaten opgenomen. Dit portfolio is van belang bij het aanmelden voor een opleiding of het vinden van werk.

Na dit traject

Na dit traject ben je klaar om een volgende stap in je (school)loopbaan te zetten. We helpen je bij je aanmelding en samen met jou zorgen we voor een goede doorstroom. Het portfolio dat je tijdens het traject hebt opgebouwd helpt je hierbij. Soms kun je er ook voor kiezen om te gaan werken. Dit kan alleen als je ouder bent dan 18 jaar en/of al een startkwalificatie (diploma havo, vwo of mbo niveau 2 en hoger) hebt behaald. Natuurlijk kun je ook voor een bbl-opleiding kiezen: dit is een combinatie van (betaald) werken en leren. Wanneer je na VIA een passende keuze hebt gemaakt en je (school)loopbaan ergens anders voortzet, blijven we met jou in contact.

Blijkt tijdens je deelname aan VIA dat er eerst nog andere zaken opgelost moeten worden voordat je aan een nieuwe opleiding kunt beginnen? Dan helpen wij jou om daarvoor de eerste stappen te zetten.

Hoe helpen wij jou bij het bereiken van je doel?


Kern van het onderwijs


Wat maakt ons uniek, onderscheidend?


Vooropleiding

Er gelden geen specifieke vooropleidingseisen voor deelname aan VIA. Wel is het belangrijk dat je bereid bent om (weer) naar school te gaan.

Studiekosten

De kosten voor deelname aan VIA:

Als je bent ingeschreven bij je huidige school:
Als je niet bent ingeschreven op een opleiding/school:

Past VIA bij jou?


Heb je de meeste vragen met 'ja' beantwoord?
Dan zou dit wel eens een opleiding voor jou kunnen zijn.

Heb je vaker 'nee' geantwoord?
Weet je zeker dat VIA niets voor jou is? Je kunt ook een van de volgende dingen doen:


Meer info en aanmelden
Wil je meer informatie of wil je je aanmelden? Neem contact op met de administratie van Summa Plus: 040 269 59 50.